RPH

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh : 14.02.2012
Masa : 12.05 - 01.05 tengahari
Kelas : 3 Cemerlang
Bilangan Murid : 32 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Malaysia Boleh
Tajuk : Tan Sri P. Ramlee

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan/ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul
Fokus Sampingan : 1.2 Bertanya dan menjawab secara bertatasuaila

Objektif :
1. Membaca teks "Dialog Do Re Mi" dengan sebutan dan intonasi yang betul
2. Menjawab soalan tentang teks dengan ungkapan yng sesuai
3. Membina ayat berdasarkan kata nama yang terdapat dalam teks

Sistem Bahasa :
i. Tatabahasa - kata nama Am
ii. Sebutan dan Intonasi - Dialog "Do Re Mi"

Pengisian Kurikulum
i. Ilmu - Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
ii. Nilai Murni - Bekerjasama, berusaha
iii. Sosiobudaya - Menghormati orang lain

Bahan Bantu Mengajar (BBM)
LCD / Laptop
Video "Do Re Mi"
Teks Dialog
Gambar P. Ramlee
Sampul Surat

Pengalaman Sedia Ada
Murid pernah menonton cerita P. Ramlee

Langkah Pengajaran Langkah / Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi
(5 minit)
12.05 – 12.10 tgh- Tayangan video “Do Re Mi”
- soal jawab
  Siapakah yangkamu lihat   didalam tayangan?
  Apakah nama tajuk filem ini?


- Guru menayangkan video “Do Re Mi”
- Guru minta murid menonton video dengan teliti
- Guru bertanyakan soalan
- Guru terangkan isi pelajaran

BBM
- LCD
- Video
- Laptop

Langkah 1
(15 minit)
12.10 – 12.25
tgh

Teks dialog “Do Re Mi”

- Guru edarkan teks dialog kepada murid
- Guru meminta murid untuk membaca teks dialog denganintonasi yang betul
- Guru bantu murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul


BBM
- Teks dialog “Do Re Mi”
- LCD
- Lap Top

Langkah 2
(10 minit)

Soaljawab tentang teks dailog “Do Re Mi”

- Namakan watak dalam dialog


- Guru menyoal murid
- Guru membimbing murid menjawab soalan dengan betul dan bertatasusila


BBM
- Teks dialog “Do Re Mi”
- LCD
- Lap Top

Langkah 3
(12 minit)
12.35 - 12.47 tgh

Aktivti berkumpulan
- menyambung dan melekatkan gamabar P. Ramlee
- Bina ayat

- Guru keluarkan lima sampul yang mengandungi gambar P. Ramlee
- Satu sampul diedar kepada setiap kumpulan
- Murid diminta menyusun semula potongan gamabar P. Ramlee
- Murid pamirkan hasil kerja mereka


BBM
- Gambar P. Ramlee


Langkah 4
(13 mint)
12.47 – 01.00 tgh

Penerangan kata Am
- latihan

- Guru mengaitkan perkataan pada gambar sebelumnya dengan penggunaan kata Am.
- Penerangan penggunaan kata naan Am
- Murid bina ayat berdasarkan teks


BBM
- Teks dialog “Do Re Mi”
- LCD
- Lap Top
- Lembaran kerja


Penutup
(5 minit)
01.00 – 01.05 tgh

Kognitif
- merumuskan isi pelajaran

Sosial
- Merumuskan nilai murni

- Lagu “Joget Malaysia”

- Guru merumuskan isi pelajaran
- Guru menyatakan nilai-nilai murni
- Guru menyanyi bersama murid lagu “Joget Malaysia”

BBM
- Teks dialog “Do Re Mi”
- LCD
- Lap Top
- Lagu
- Nilai murni
i. bekerjasama
ii berusaha

Tiada ulasan:

Catat Ulasan